ACB VvE Beheer Administratief Beheer

Administratief Beheer is de basis voor een gezonde VvE

Zit u in het bestuur van een VvE, maar heeft u niet genoeg tijd om de ledenadministratie bij te houden? ACB VvE Beheer denkt met u mee. Wij nemen alle administratieve zaken uit hand van de VvE. Wij zorgen onder andere voor een dagelijkse update van de debiteurenadministratie. U wilt natuurlijk niet bij uw buurman langs gaan om hem te herinneren aan achterstallige betalingen. Daarnaast zorgt ACB VvE Beheer ook voor de crediteurenadministratie van de VvE. Betalingsafspraken met leveranciers moeten natuurlijk nagekomen worden.

Ook het houden van een Algemene Ledenvergadering (ALV) is een jaarlijks terugkerend aspect bij de Vereniging van Eigenaren. Voordat een ALV gehouden kan worden moet er aan een aantal administratieve zaken voldaan worden. ACB VvE Beheer regelt voor de VvE de gehele gang van zaken. Vanaf de uitnodiging tot aan het versturen van de notulen.

Onder Administratief Beheer vallen de volgende aspecten:

  • Het voeren van de leden­administratie
  • Het bijhouden van het papieren en digitale archief

  • Het verzorgen van informatie­verstrekking richting de leden, Bestuur en andere instanties
  • Het geven van individueel advies aan de leden

  • Het geven van infor­matie bij aan-/verkoop
  • Het begeleiden van een eigendoms­overdracht
  • Het bewaken van contracten

  • Het indienen en begeleiden van verzekerings­claims
  • Coördineren van de aan­melding van bestuurs­leden bij de KvK
  • Het notuleren van de ALV en toesturen van de notulen aan de leden

ACB VvE Beheer werkt met een online software­programma voor admini­stratief beheer, dat speciaal ontwikkeld en afgestemd is met betrekking tot alle werkzaam­heden die te maken hebben voor Verenigingen van Eigenaren. Dit software­programma is één centraal archief voor uw VvE, waarin alle gegevens over techniek, admini­stratie en financiën zijn vastgelegd. Een archief dat op ieder moment van de dag, vanuit elke plaats toegankelijk is.

Hierin vindt u onder andere: notulen, financiële- en admini­stratieve gegevens, gescande documenten zoals verzekeringen, onderhouds­contracten, eventuele MJOP etc. etc.

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een offerte kunt u het contactformulier invullen.

Klik hier

Uw VvE Beheer in goede handen

VvE’s die orde op zaken willen stellen of willen kijken of er ruimte tot verbetering is biedt ACB VvE Beheer geheel gratis én vrijblijvend een eerste kennismaking aan

Klik hier