Meer-Jaren-Onderhoud-Plan

Een MJOP bevat informatie over de bouw­kundige staat van een gebouw. Het geeft u in één oog­opslag de te ver­wachten kosten voor onderhoud of vervanging, op de korte en de lange termijn. Zo weet u direct wat u jaarlijks moet reserveren om deze kosten over een periode van 5, 10, 15 tot wel 30 jaar gedekt te hebben. Belangrijke en onmisbare informatie voor elke Vereniging van Eigenaren.

Waarom een MJOP?

Vanaf 1 mei 2008 is iedere Vereniging van Eigenaren wettelijk verplicht een voldoende gevuld reservefonds te hebben wat dus gebaseerd is op zo een MJOP. Dit fonds is bestemd voor het onderhoud van het gebouw en moet gebaseerd zijn op een onderhouds­plan dat minimaal vijf jaren omvat. De gedachte van de overheid hierin is dat zo panden ‘goed’ onderhouden blijven en achter­stallig onderhoud voorkomen wordt.

Hoe gaat ACB VvE Beheer te werk?

Allereerst inventariseren en inspecteren we de delen waarvan het onderhoud onder de verant­woording van de Vereniging van Eigenaren valt. Te denken valt aan het dak, de gevels, de gemeen­schappelijke bouwdelen in het interieur en de installaties. De precieze lijst is afhankelijk van de splitsings­akte en wordt in overleg met het bestuur van de Vereniging van Eigenaren vastgesteld.

Afhankelijk van de aangetroffen technische staat geven wij aan welke delen als eerste onderhoud nodig hebben en uiteraard geven we de financiële kant van de zaak weer, zodat bestuur en eigenaren een duidelijk inzicht krijgen in welke bedragen er in welk jaar nodig zijn en daarmee een passend reserve­fonds kunnen opbouwen.

Het actueel houden van de MJOP

Om ervoor te zorgen dat uw onderhouds­plan actueel blijft, is het mogelijk om tegen een geringe vergoeding per 1, 2 of 3 jaar een update-abonnement af te sluiten. Hierdoor wordt uw onderhouds­plan steeds opnieuw geactualiseerd. Eventuele mee- of tegen­vallers op het gebied van het onder­houd worden dan verwerkt zodat u met een vrij stabiele reservering rekening kunt houden.

Meerdere redenen te benoemen waarom men een MJOP maakt

De belangrijkste reden is dat onderhoud kosten met zich meebrengt. MJOP wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhouds­kosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en eventueel lange termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhouds­beleid op de toekomstige onderhouds­kosten afstemmen.

Als in een jaar de onderhouds­kosten erg hoog zullen uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van de complete dak­dekking kan men hiervoor vroeg­tijdig een budget vrijmaken of reserveren, of men kan overige onderhouds­werkzaamheden aanpassen of verschuiven. Zo kan men een gespreid onderhouds­beleid voeren waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan.

Voor het aanvragen van een MJOP bij ACB VvE Beheer vult u hier het contactformulier in.

Klik hier

Wij bieden gratis een Financiële Scan aan

VvE's die orde op zaken willen stellen of willen kijken of er ruimte tot verbetering is biedt ACB VvE Beheer geheel gratis én vrijblijvend een financiële scan aan.
Klik hier