ACB VvE beheer Haarlem

ACB VvE Beheer is uw VvE beheerder in de regio Kennemerland

ACB VvE Beheer is de professionele VvE beheerder uit de regio Kennemerland. Wij zorgen ervoor dat uw VvE voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast zorgt ACB VvE Beheer voor de technische staat van uw gebouw. Dit doen wij als VvE beheerder door ons beheer op te splitsen in vier diensten, te weten Administratief Beheer, Financieel Beheer, Bestuurlijk Beheer en Technisch Beheer. Hiermee ‘ontzorgen’ wij als VvE beheerder uw VvE, zodat u rustig kunt genieten van uw woongenot.

Direct meer informatie aanvragen
 • het voeren van de ledenadministratie
 • het geven van individueel advies aan de leden
 • het geven van informatie bij aan-/verkoop
 • het bewaken van contracten
 • het indienen en begeleiden van verzekeringsclaims
 • het begeleiden van een eigendomsoverdracht
 • het notuleren van de ALV en toesturen van de notulen aan de leden
 • het opstellen van de jaarrekening
 • het begeleiden van de kascommissie
 • het opstellen van de jaarlijkse begroting
 • het berekenen van de hoogte van de servicebijdragen
 • het verzorgen van afrekeningen (zoals energie, erfpacht) van de individuele appartementen
 • het beheren van de betaal en spaar­rekeningen (alles op naam van de VvE, dus veilig)
 • het controleren en verzorgen van betalingen
 • het verzorgen van de incasso’s t.b.v. de servicebijdragen
 • het beheren van de debiteuren en het in gang zetten van incasso maatregelen
 • het voeren van de grootboek­administratie
 • het begeleiden van het bestuur
 • het actueel ingeschreven houden van de VVE en haar bestuurders bij de KvK
 • het voorbereiden en plannen van de Algemene Ledenvergadering (ALV)
 • het opstellen en verzenden uitnodiging , agenda en jaarstukken voor de ALV
 • het bijwonen of voorzitten van de ALV
 • het uitvoeren en begeleiden van vergaderbesluiten
 • het onderhouden van de verzekerings­polissen en het bewaken van de premies
 • het opstellen en bespreken van een MJOP
 • het opstellen van een nulmeting van de huidige onderhouds­toestand
 • het updaten van het Meerjaren­onderhoudsplan; na 3-5 jaar dient het MJOP geactualiseerd te worden, na bouw­kundige inspectie wordt het voorliggende plan herzien
 • jaarlijks het opstellen van een actieplan als uitvloeisel van het Meerjaren­onderhoudsplan (MJOP)
 • jaarlijkse inspectie van het complex
 • het afhandelen van storings­meldingen (24/7)
 • het laten uitvoeren van (klein) onderhoud en reparaties
 • het volledig coördineren en begeleiden van grote onderhouds­werkzaamheden
 • het opmaken van een bestek van de uit te voeren werkzaam­heden
 • het opvragen van offertes ten behoeve van de werkzaam­heden (bij grote klussen tenminste 3 offertes, bij kleine klussen in overleg)
 • het organiseren van het vereiste onderhoudswerk
 • het toezicht houden op deze werkzaamheden
 • het begeleiden van onderhouds­personeel op locatie
 • het opleveren van de uitgevoerde werkzaamheden
 • het toezien op naleving van de garantie­bepalingen gedurende garantieperiode

Direct meer informatie aanvragen