VvE kan kamerverhuur studenten verbieden

Wij krijgen bij ACB VvE Beheer al enige tijd de vraag van eigenaren of zij hun appartement mogen verhuren aan toeristen (Airbnb) of studenten.

Over de verhuur van appartementen is de laatste tijd veel te doen. Zo was enige tijd geleden in het nieuws dat verhuur van een appartement als Airbnb aan toeristen niet is toegestaan bij appartementen die in de splitsing­sakte een woon­bestemming hebben. Recentelijk kwam het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tot de conclusie dat ook kamer­verhuur aan studenten lang niet altijd is toegestaan. Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk legt uit wat er in deze zaak speelt.

Verhuur aan studenten in strijd met splitsingsakte

Het appartement waar het in deze zaak om gaat, maakt onderdeel uit van een VvE met drie appartementen. In de splitsings­akte is, in afwijking van het model­reglement, de bepaling opgenomen dat de eigenaren en gebruikers van de appartementen verplicht zijn de appartementen als woning voor hun gezin of bij hen inwonenden te gebruiken. Het op de bovenste etages gelegen appartement wordt echter verhuurd aan zes studenten die elk een kamer huren. De eigenaar van het middelste appartement is het niet eens met deze wijze van gebruik en start een procedure. Het komt bij het Hof aan op de vraag of kamerverhuur aan studenten in strijd is met de in de splitsings­akte aan het appartement gegeven bestemming.

Hoofdhuurder mag alleen gedeelte van de woning verhuren

Het Hof oordeelt om te beginnen dat bij de uitleg van de splitsings­akte gekeken moet worden naar de kennelijke bedoeling van degene die tot splitsing over ging. Uit het feit dat er op het punt van de bestemming van de appartementen is afgeweken van het model­reglement, leidt het Hof af dat hier een wel­bewuste keuze is gemaakt. Daarnaast meent het Hof dat de bepaling voldoende duidelijk is, deze moet zo begrepen worden dat de woning slechts in haar geheel mag worden verhuurd en de hoofd­huurder alleen een gedeelte van de woning mag afstaan aan een onder­huurder. Elke andere uitleg zou de bepaling in de splitsings­akte tot een lege huls maken. Daarmee komt het Hof tot de conclusie dat kamer­verhuur in strijd is met de splitsingsakte.

Bron: AMS advocaten
Klik hier

Wij bieden gratis een Financiële Scan aan

VvE's die orde op zaken willen stellen of willen kijken of er ruimte tot verbetering is biedt ACB VvE Beheer geheel gratis én vrijblijvend een financiële scan aan.
Klik hier