VvE eigenaren werken onderhoud kozijnen tegen

In een Vereniging van Eigenaars (VvE) in Haarlem zijn de kozijnen – zoals bij de meeste VvE’s – gemeenschappelijk eigendom. Omdat er geen MJOP was en er meer dan vijftien jaar geen (schilder)onderhoud is verricht aan de kozijnen zijn deze gaan rotten. De schade als gevolg daarvan is zodanig, dat alle kozijnen vervangen moeten worden. In de VvE-vergadering wordt dan ook besloten dat het reservefonds daarvoor aangewend zal worden en dat alle kozijnen vervangen worden door nieuwe exemplaren. Één eigenaar is het er echter niet mee eens en weigert de aannemer toegang te geven tot zijn appartement. Kan de VvE hier iets tegen ondernemen?

Kozijnen gemeenschappelijk

Omdat de kozijnen gemeenschappelijk eigendom zijn, kan een individuele eigenaar geen besluiten nemen over het al of niet vervangen daarvan. Uitsluitend de eigenaren samen (vertegenwoordigd in de ALV) zijn daartoe bevoegd. Met andere woorden: het VvE-lid die vervanging tegenwerkt is helemaal niet de eigenaar van de kozijnen die bij zijn appartement horen en heeft er (zelf) dus niets over te zeggen. Bovendien moet hij als het besluit tot vervanging rechtsgeldig is genomen, zijn medewerking daaraan verlenen.

Toegang op verzoek van bestuur

Het bestuur van de VvE is bevoegd te vorderen dat de eigenaar toestemming verleent tot het appartement, zodat het onderhoud uitgevoerd kan worden. Zo nodig kan dit via de rechter afgedwongen worden. Daarnaast handelt de eigenaar onrechtmatig als hij geen toegang verleent, en kan de VvE de schade die daaruit voortvloeit (bijvoorbeeld de meerkosten van de aannemer of steigerhuur) bij hem in rekening gebracht worden. Bij de VvE in Haarlem ging het precies zo: de VvE schakelde een advocaat gespecialiseerd in VvE-recht in die namens de VvE de eigenaar aansprak om medewerking aan het VvE-besluit te verlenen. Omdat hij dit weigerde, werd een kort geding opgestart. De VvE werd in het gelijk gesteld en de eigenaar veroordeeld om mee te werken.

Bron: nederlandvve.nl
Klik hier

Wij bieden gratis een Financiële Scan aan

VvE's die orde op zaken willen stellen of willen kijken of er ruimte tot verbetering is biedt ACB VvE Beheer geheel gratis én vrijblijvend een financiële scan aan.
Klik hier