Technisch Beheer bij ACB VvE Beheer

Bij het onderhouden van het gebouw en dan met name alle delen waarvoor de eigenaren gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn, is een goede en eerlijke en transparante aanpak nodig. Immers alle eigenaren dienen te weten wat zij maandelijks als servicebijdrage moeten betalen en waarvoor en wie er op toeziet dat het allemaal goed gebeurt.

Gedegen Technisch Beheer omvat allereerst het optreden in nood­situaties, bv. de lift is kapot of er is lekkage bij het dak. De onderste bewoners hebben dan niet direct last van een lekkend dak, maar het is wel ‘hun’ gebouw dat gerepareerd moet worden. Er zijn natuurlijk bewoners die zelf zaken zouden kunnen repareren maar omdat er verant­woording is naar alle eigenaren, is het beter om dit soort zaken door een kundige derde te laten doen die garantie op het werk geeft. Ook is het prettig indien er dan een beheerder is waar enkel de klacht neergelegd hoeft te worden en die daarna direct voor herstel gaat zorgen.

In ons service­pakket voor het Technisch Beheer ten behoeve van VvE’s kan worden opgenomen een 24-uurs storings­dienst voor het aannemen en afhandelen van onderhouds­klachten en het oplossen van technische calamiteiten.

Een andere zaak die bij VvE’s goed geregeld moet zijn, is het hebben van een ‘Meerjaren Onderhoudsplan‘ waarin precies staat aangegeven wat er gedaan gaat worden om het gebouw ‘goed’ te houden. Immers dat is de reden geweest dat de overheid een aantal verplichtingen heeft opgelegd aan VvE’s. Ook voor de leden is het van belang om objectief vastgesteld te krijgen welke maandelijkse bijdrage zij dienen te betalen aan dit meerjaren onderhoud.

Klik hier

Wij bieden gratis een Financiële Scan aan

VvE's die orde op zaken willen stellen of willen kijken of er ruimte tot verbetering is biedt ACB VvE Beheer geheel gratis én vrijblijvend een financiële scan aan.
Klik hier