Onderhoudsreserve VvE lopen gevaar

Veel VvE’s hebben een groot bedrag ‘gespaard’ voor de onderhouds­reserve. Meestal wordt dit geld gezet op een spaar­rekening die iets meer rente geeft dan de gewone rekening courant. Er zijn echter wel een paar zaken waar u als bestuur op dient te letten.

Allereerst hebben we de bankencrisis nog in ‘t geheugen. De overheid garandeerde (en dat geldt ook nu nog) gelden tot maximaal € 100.000 per bankrekening. Wij adviseren al onze VvE’s om ervoor te zorgen dat deze grens dus niet wordt overschreden. Komt de reserve boven die € 100.000 dan moet de VvE dus een nieuwe spaar­rekening openen bij een andere bank en daar het meerdere (weer tot maximaal € 100.000) op zetten.

Beheerder failliet

Een ander punt is het beheer en de tenaam­stelling van die spaar­rekening. Twee jaar geleden is een VvE beheerder in Utrecht failliet gegaan en die had alle gelden staan op één rekening op naam van de beheerder. Alle VvE’s waren daarmee hun geld kwijt en daarmee dus hun spaargeld voor onderhouds­reserve. Wij zorgen ervoor dat de spaar­gelden allemaal op naam van de VvE staan en daarmee veilig zijn bij een eventueel faillissement van het beheerkantoor.

Spaargeld

Bovendien hebben wij t het liefste dat 2 bestuursleden van de VvE die spaar­rekening beheren. ACB kan er dan niet aan komen. Hiermee ligt dan wel de verant­woordelijkheid bij die twee leden van de VvE dus ook hier geldt een goede en regel­matige controle door de VvE en een twee handtekeningenbeleid.

Bankencrisis 2015?

Een nieuwe bankencrisis ligt natuurlijk altijd op de loer. Onze grootste banken van het land (ABN Amro en ING) kunnen slechts met staats­steun bestaan. Denk dus goed na waar en hoeveel uw VvE hun spaargeld weg zet.

Klik hier

Wij bieden gratis een Financiële Scan aan

VvE's die orde op zaken willen stellen of willen kijken of er ruimte tot verbetering is biedt ACB VvE Beheer geheel gratis én vrijblijvend een financiële scan aan.
Klik hier