Niet betalende VvE leden

Een lid van de VvE is het niet eens met een beslissing van de ALV en weigert zijn maandelijkse bijdrage te betalen, kan dat zomaar?

Antwoord VEH: Nee dat mag niet. Elke eigenaar is verplicht zijn maandelijkse bijdrage te betalen. Enkel indien het besluit niet rechtsgeldig is genomen kan de eigenaar het besluit aanvechten bij de rechter en zo de verhoging tegenhouden. Indien meerdere bewoners het niet eens zijn met het functioneren van het bestuur, dan kunnen deze bewoners een extra leden­vergadering beleggen (de regels hoe dat moet staan in uw modelreglement). Voor het financiële beheer gelden duidelijke regels en elk lid kan de stukken controleren.

Dat gaat natuurlijk gemakkelijker wanneer er een externe beheerder is. De externe beheerder zal altijd goede en heldere verslag­legging leveren. Zij weten u prima uit te leggen hoe er met de financiën (dus ook de uwe) wordt omgegaan. Ook kunnen zij uitleggen of en hoe een besluit in de ALV is genomen.

Bron: Eigen Huis Magazine, 2013
Klik hier

Wij bieden gratis een Financiële Scan aan

VvE's die orde op zaken willen stellen of willen kijken of er ruimte tot verbetering is biedt ACB VvE Beheer geheel gratis én vrijblijvend een financiële scan aan.
Klik hier