Incasseren van de maandelijkse servicekosten

ACB VvE Beheer zorgt ervoor de bij de VvE’s de maandelijkse servicekosten geïncasseerd en verwerkt worden. Helaas komt het soms voor dat een lid zijn maandelijkse kosten niet kan of wil betalen. Dan loopt de VvE (de andere leden) het financiële risico. Gepland onderhoud kan dan soms niet of niet geheel uitgevoerd worden. In sommige gevallen moeten de andere leden het missende bedrag (van dat ene lid) voor financieren om bepaald onderhoud toch doorgang te kunnen laten vinden.

ACB VvE Beheer zet dan – in overleg met het bestuur – een incasso­procedure in werking. Blijft de eigenaar/het lid dan nog in gebreke dan wordt er via de rechter beslag gelegd op het appartement en wordt het geveild. Hiervoor is uiteraard wel de medewerking van de hypotheek­houder (bv. uw bank) nodig.

Recent is er door een rechter een uitspraak gedaan in het geval de bank niet wilde meewerken aan veiling omdat de eigenaar wel braaf zijn hypotheek­lasten betaald maar dus niet de service­kosten. Er is nu bepaald dat de bank na zes maanden wel moet meewerken aan een veiling zodat de VvE haar achter­stallige bedragen kan incasseren.

De incasso lukt ook dan echter nog niet in alle gevallen; Indien de hypotheek­last hoger is dan de veiling opbrengst, dan zal de bank of de nieuwe eigenaar wel de achter­stallige service­kosten betalen maar de bijkomende incasso­kosten (deurwaarder, gerechts­kosten) niet. En die kunnen wel oplopen tot 800 euro.

Is er echter genoeg overwaarde, dan worden alle kosten via de notaris geïncasseerd.

Klik hier

Wij bieden gratis een Financiële Scan aan

VvE's die orde op zaken willen stellen of willen kijken of er ruimte tot verbetering is biedt ACB VvE Beheer geheel gratis én vrijblijvend een financiële scan aan.
Klik hier