ACB VvE beheer Haarlem
Wij zitten nu midden in het ‘vergaderseizoen’. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) krijgen wij verschillende soorten vragen. Een veelvoorkomende vraag is hoe men om moet gaan met huurders in de VvE. En wat voor rechten en plichten heeft een huurder dan?
In alle Modelreglementen staat dat men bevoegd is om het appartement te verhuren, mits de huurder een gebruikersverklaring ondertekend. Middels deze gebruikersverklaring wordt er vastgelegd dat de huurder zich aan alle regels uit het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement en de vergaderbesluiten houdt.
Een gebruikersverklaring is vooral belangrijk wanneer een huurder niet zorgvuldig met de regels omgaat. Het bestuur kan dan handhaven en de vergadering kan eventueel een boete opleggen. Onze jurist ondersteunt en adviseert de VvE hierbij.

Woont u ook in een VvE waar veel appartementen worden verhuurd? Neem dan contact op met ons voor meer informatie over de gebruikersverklaring.